Venti Sp. j. tel: +48 42 639 89 02 e-mail:info@venti.com.pl
COPYRIGHT © 2013 VENTI Sp.j. 93-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel +48 42 639 89 02 Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 000305291 NIP: 725-18-11-633 REGON: 472871456